Τίτλοι

ΤΙΤΛΟΙ

Ένα Πρωτάθλημα B’ Εθνικής κατηγορίας (2007)

Ένα Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής κατηγορίας (2006)

Ένα Πρωτάθλημα Δ’ Εθνικής κατηγορίας (2005)

8 Πρωταθλήματα Αρκαδίας (1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1988, 1990, 2003)

3 Κύπελλα Αρκαδίας (1990, 2004, 2005)

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επτά την Α’ Εθνική (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014)

Τρεις στη Β’ Εθνική (1961-1962, 1962-1963, 2006-2007)

Μία στην Γ’ Εθνική (2005-2006)

Πέντε στην Δ’ Εθνική (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 2003-2004, 2004-05).

close